Alternate 14 meter AK Zero

4,416 views

Description


Jeff takes us through the process of the alternate 14 meter AK zero

    • Uploaded: 04/15/2015